Päivämäärä: Pe 6.3.2020 • Kellonaika: Klo 9 - 15

Myös Toinen Toimisto osallistuu tulevaisuuspäivään! Anne Rantalan johdolla on kerätty joukko ihmisiä, jotka haluavat haastaa ja keskustella erilaisista tulevaisuuden työelämätaidoista yhdessä muiden kanssa.

Lainaus sivustolta tulevaisuuspaiva.fi:

Koko Suomen Tulevaisuuspäivää vietetään jälleen 6.3.2020. Tulevaisuuspäivänä keräämme kokoon tulevaisuusvaltuuston, johon kaikki on kutsuttu – sinä olet tulevaisuusvaltuutettu. Tulevaisuusvaltuuston tehtävä on yhdessä unelmoida ja rakentaa toivottavia tulevaisuuksia. Minkälaisista tulevaisuuksista sinä unelmoit?

 

TULE MUKAAN KESKUSTELUUN! Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Voit tulla paikalle koko päiväksi tai osallistua niihin keskusteluihin, minkä aihe erityisesti sinua koskettaa! (Ilmoittautumislomakkeen löydät ihan sivun alalaidasta.)

Klo 9 Aamukahvi ja tee tarjolla

Klo 9.15 Anne Rantala: Tervetuloa  ja johdanto päivään: Tulevaisuuden lukujärjestys.

Klo 9.30 Kati Haikola-Mehtälä: Toinen Toimisto – tulevaisuuden työpaikka?

Klo 9.45 Tauko & verkostoitumista

Klo 10.00 Anne Rantala: Improvisoijan mieli: Hyväksyvä, joustava ja mahdollisuuksia näkevä mieli.

Klo 11.00 – 12.00 Omakustanteinen lounastauko (voit myös syödä omia eväitä Toisella Toimistolla).

Klo 12.00 Pia Koponen: Uteliaisuuden lietsontaa ja rohkeuden buustausta.

Klo 13.00 Henna Huhdanpää: Tunteillamme on tärkeä rooli työhyvinvoinnissamme.

Klo 14.00 Kati Haikola-Mehtälä: Tulevaisuuden asiakas – miten hän haluaa ostaa ja miten hän haluaa, että hänet kohdataan.

Klo 15.00 Tulevaisuuden päivä päättyy. Hyvää viikonloppua!

 

Päivän keskusteluista vastaavat:

Anne Rantala: Olen improvisoija sekä merkityksellisten kohtaamisten ja elämyksellisen asiakaskokemuksen
buusteri. Koulutukseltani olen palveluliiketoiminnan johtamisen restonomi (YAMK).
Missioni on luoda myötätuntoisempaa, luovempaa ja onnellisempaa (työ)elämää.
Voimme oppia ja menestyä rohkeiden valintojen ja epäonnistumisten kautta.

Annen aihe: Improvisoijan mieli: Hyväksyvä, joustava ja mahdollisuuksia näkevä mieli.

Minkälainen on improvisoijan mieli ja tapa toimia?  Miksi improvisaatiotaidot ovat niin tärkeitä tulevaisuuden työelämässä? Jatkuva muutos vaatii meiltä nopeaa reagointikykyä, rohkeaa kokeilua mutta myös epäonnistumisen taitoa. Improvisaatiotaitojen avulla opimme intuitiivista
yhteistyötä, lisäämme kollektiivista luovuutta ja psykologista turvaa.

 

Kati Haikola-Mehtälä: Olen tehnyt pitkän uran myynnissä, myynnin esimies- ja valmennustehtävissä sekä asiakkuuksien hoidossa. Sydäntäni lähellä on erityisesti palvelumuotoilun työkalut, millä tästä päivästä voidaan muotoilla tulevaisuudessakin kestävä ja kilpailukyvyltään ylivoimainen kokonaisuus. Kaiken keskiössä on ihminen.

Kati aihe: Tulevaisuuden asiakas – miten hän haluaa ostaa ja miten hän haluaa, että hänet kohdataan.

 

Henna Huhdanpää: Olen kasvatustieteen kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettajan pätevyydellä) ja liiketalouden tradenomi. Pyöritän tunnetaitoihin erikoistunutta Feelies yritystäni haluten tehdä tulevaisuudesta entistä tunneälykkäämmän.

Hennan aihe: Tunteillamme on tärkeä rooli työhyvinvoinnissamme.

Miten voimme tulevaisuudessa tehdä työelämästä ja johtamisesta entistä tunneälykkäämpää ja jättää negatiiviset ”Management by Perkele”-tyyppiset pelolla johtamisen käytännöt historiaan? Käy tutustumassa Feelies-tunnemateriaaliin https://www.feelies.fi/tunnealy-tyoyhteisossa

 

Pia Koponen: Olen esiintymisen ammattilainen, työnohjaaja, vuorovaikutus-, asiakaspalvelu-, esiintymistaito- ja ilmaisukouluttaja, kirjailija ja luennoitsija (FM, NLP Associate Trainer). Innostun ihmisestä, ihmisistä ja ihmisyydestä. Vahvuuksiani ovat mm. uteliaisuus, taito olla läsnä, kuunnella, kuulla ja kohdata toinen ihminen sellaisena kuin hän on. Yhdistän työssäni mm. improvisaatiota, radikaalia rehellisyyttä, klovneriaa ja NLP:tä. Kaiken keskiössä on ihminen, kohtaaminen, kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus ja niistä voimaantuminen.

Pian aihe: Uteliaisuuden lietsontaa ja rohkeuden buustausta
Kun ainoastaan muutos on varmaa, ihminen haastetaan pois omalta mukavuusalueeltaan monella tavalla. Jokaisella on omat henkilökohtaiset tapansa sopeutua muutoksen virtaan, joka vie kohti uutta ja tuntematonta. Nuo tavat saattavat ohjata ihmisiä törmäyskurssille toistensa kanssa ja tehdä näkyväksi uusia puolia itsestä ja toisesta. Miten kehittää erilaisten maailmankuvien ja selviytymistapojen lukutaitoa, ja sopeutua alati muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin? Miten pysyä muutoksessa mukana vaiheessa, jossa suunta ja määränpää ovat vielä epäselviä? Intensiivinen puolituntinen (tai 45min) kutsuu itsen äärelle ja harjoittaa tulevaisuuden kahta keskeistä lihasta: uteliaisuutta ja rohkeutta. Molempia tarvitaan osana kaikkia muita tulevaisuustaitoja, joten: oletko valmis pieneen seikkailuun?

 

 

Katso tästä vielä johdantona aiheeseen Perttu Pölösen tulevaisuuden lukujärjestys: