Tein pitkään töitä samassa organisaatiossa, samojen ihmisten ja samojen työskentelytapojen parissa. Välillä tuntui siltä, että oma ajatusmaailma suppeutui ja poteroiduin omaan rutiinityöskentelyyni. Ylläpidin ja kehitin omaa ammatillista osaamistani jatkuvasti, lukemalla kirjallisuutta, seuraamalla kiinnostavia ihmisiä LinkedInissä ja katsomalla TED puheenvuoroja. Tuntui kuitenkin, että se ei riittänyt avaamaan omia lukkoja, kaipasin happea, tilaa hengittää ja tuulettaa omia ajatuksiani. Onneksi silloinen johto kuunteli ja ymmärsi tilanteen potentiaalin, sillä osa kollegoistani oli tuntenut samankaltaisia ajatuksia toisistaan tietämättä.

Valikoidulle ryhmälle järjestettiin tilaisuus kehittyä ja päästä viikoksi täysin toisenlaiseen ympäristöön, varta vasten rakennettuun koulutuskompleksiin pieneen tanskalaiseen kylään, keskelle ei mitään. Pihalla käyskentelivät lampaat ja oma kokki valmisti terveellistä, kehoa ja sielua ruokkivia aterioita. Vapaa-ajalla kävelimme läheisessä metsässä, puron varrella ja antauduimme luonnon äänien vietäväksi. Päivisin laajensimme tajuntaamme (koulutuksin), ja ltaisin saimme mahdollisuuden syventää suhteitamme toisiimme, väitellä, tukea, oppia, välittää ja nauraa. Oppimistamme tuettiin monin erin tavoin, eri ihmisten toimin ja erilaisin metodein. Koin tämän virkistävänä, tunsin uudenlaista paloa, sisäistä liekkiäni oli hennosti ravittu.

Paljon on tapahtunut tämän jälkeen ja löysin itseni tilanteesta, jossa mietin, voisinko jatkossakin työskennellä samankaltaisessa ympäristössä, ihmisten kanssa, jotka puskevat omaa ajattelutapaani uusille ulottuvuuksille ja laajentavat sitä, miten käsittelen maailmaa ympärilläni. Sattumusten kautta päädyin työskentelemään tilassa, jossa nämä asiat ovat toteutuneet, yllättävinkin tavoin. Olen tilassa, joka itsessään inspiroi ja jossa työskentelyä voi toteuttaa monin eri tavoin. Ympärilläni ihmisiä, jotka eivät työskentele samassa organisaatiossa keskenään, vaan oman segmenttissä parissa. Ympärilläni on siis erilaisia tapoja toimia, erilaisia työskentelykulttuureita ja vapautta puhua vaikeistakin asioista.

Toinen Toimisto on saattanut meidät yhteen ja antanut tilaa rakentaa omalaatuista, toisia sparrailevaa työskentelykulttuuria, jossa eri osaamista törmäytetään yhteen tuottamaan luovia ajatuksia, ratkaisuja ja ideoita, joita ei muuten tulisi rakennettua. Olen todennut, että päivän aikana saattaa tapahtua mitä vain. Tästä esimerkkinä erään ajatussession työstöä, jossa konseptoimme liikuteltavaa erotiikkakoppia (eng. lovebooth) festareille. Ajatus lähti lapasesta ja lähdimme miettimään pienimpiäkin yksityiskohtia ja mahdollisia kumppaneita projektille. Suunnittelimme markkinointia ja tuotteen skaalautuvuutta. Älytönhän se ajatus oli, mutta ihmiset Toinen Toimistolla olivat liekeissään ja sparraamassa toinen toisiaan entistä hullumpiin ratkaisuihin. Jokainen peilasi ajatusta oman osaamisensa kautta ja toi esille toisenlaisia näkökulmia.

Tämä on luovuutta parhaimmillaan, leikkisyyttä ja mielikuvituksen käyttämistä. Mikä tahansa voi olla mahdollista. Onko sillä väliä johtaako erotiikkakoppi mihinkään, sillä on väliä, että tämänkaltainen yhteistyöskentely kehittää ja ylläpitää luovuutta. Luovuutta ei voi ostaa tai pakottaa, mutta sitä voi hoitaa ja ravita sekä antaa edellytykset kasvaa.

Paljon puhutaan innovoinnin, innovaatiotyöskentelyn ja muotoiluajattelun tärkeydestä ja merkityksestä menestyvien organisaatioiden asiakasongelmien ratkaisuprosessissa sekä organisaation kilpailukyvyn ja kilpailuedun kehittämisessä. Voiko innovointiprosessia olla tai ylläpitää ilman luovuutta? Innovointi on osa omaksumisprosessia, jossa synnytetään uudenlaista arvoa konsteksin sisälle, käyttämällä ympäristöstä ammennettuja ratkaisuja, ideoita ja ajatuksia. Luovuus taas vaikeasti mitattava ja todistettava, yksilöllinen, mutta samalla universaali asia, joka saa aikaiseksi taidetta, musiikkia tai maailmoja, joihin haluaa uppoutua. Pitäisikö innovoinnin sijaan keskittyä luovuuteen.

Luovuus tarvitsee tilaa ja huolenpitoa. Oman tilani olen löytänyt Toinen Toimistolla, jossa luovuutta voi vapaasti ammentaa, ilmentää ja jakaa ilman pelkoa epäonnistumisesta. Täällä ihmiset kohtaavat toisiaan aidosti ja avoimesti, toisiaan tukien ja rohkaisten (sekä välillä vittuillen, mutta hei, pieni vittuiluhan on tosirakkautta). Luovassa tilassa pystyy tuottamaan sellaisia ratkaisuja, joita ei välttämättä muuten tulisi ajatelleeksi tai antamaan rohkeutta kokeilemaan asioita, joita muuten ei tulisi kokeiltua. Tästä flowsta hyötyy koko organisaatio, mikä todennäköisesti johtaa paremman asiakasarvon toteuttamiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen koko arvoketjussa.

Lopuksi kotitehtävä itsellesi. Mieti miten luovuutta voi edistää omassa organisaatiossasi tai työssäsi. Pohdi, millä tavoin asiaa voi viedä eteenpäin ja saada muita mukaan. Lopuksi, älä jää vain pohtimaan, ota rohkeasti aihe esillä sopivan hetken tullen.

Niko Sandbacka
Produktiivinen jakorasia, tutkimusmatkailija, palvelumuotoilija
Osaamo Business Design

 

Lähteet:

Kimbell, L. (2014). The service innovation handbook. 3rd ed. Amsterdam: BIS Publishers.

Permaa, J. (2013). Innovaatioiden määrittely ja kehittäminen. https://peda.net/p/johannespernaa/ajatuksia/2013/innovaatio

Tilley, J. (2013). What creativity is trying to tell you: Jonathan Tilley at TEDxStuttgart. TEDxTalks. https://youtu.be/eMOqIJ9V_K4

Wardle, D. (2018). The Theory of Creativity | Duncan Wardle | TEDxAUK. TEDx Talks. https://youtu.be/_8MwiGYzlyg