Miten jaksan? | Miten ehdin? | Miten onnistun?

Avoimet ovet 20.9. klo 8 – 16.

Tarun ja Jaakon puheenvuorot alk. klo 9.

TERVETULOA!

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia perjantaina 20.9. järjestettävässä mikroyrittäjille suunnatussa tilaisuudessa ”Tuloksenteon kyvyt & Tuloksenteon työkalut”.

Tapahtuma on osa Toisen Toimiston avoimia ovia. Ovet avautuvat klo 8.

Tarun ja Jaakon puheenvuorot alkavat klo 9.

 

Uraliftin Taru Puukko sekä Missiomies Jaakko Murtomäki pureutuvat mikroyrittäjän arjen ja hyvinvoinnin haasteisiin huomioiden kaksi eri näkökulmaa: ihmisen ja prosessit.

Miten omaa työtä viisaasti johtamalla tulee huolehtineeksi omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta – siis siitä, mikä on tuloksentekokyvyn perusedellytys? Miten omasta tekemisestä voi tehdä itselleen mutkattomampaa ja helpompaa?

Taru Puukko

”Kun kehitetään ihmisiä, tulisi huomioida prosessit. Kun kehitetään prosesseja, tulisi muistaa ihmiset.”

Tarun monipuolinen työura sekä kokemukset valmenjana työelämäkentän eri sidosryhmien parissa on kehittänyt hänelle ilmiömäisen kyvyn ymmärtää syy-seuraus suhteita sekä löytää uusia, oivaltavia ratkaisuja henkilöstön kehittämisen ja työurajohtamisen osa-alueilla.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä hakemaan uudenlaisia ratkaisuja, sillä vanhat toimintamallit eivät monestikaan johda haluttuihin tuloksiin. Tarun ennakkoluuloton ja utelias ote valmennustyöhön sekä ilmiöiden tutkimiseen takaa sen, että kuulija saa uusia oivalluksia omaan tekemiseensä. Taru on erikoistunut tutkimaan työn kuormitukseen ja palautumistekijöihin liittyviä osa-alueita ja hyödyntää työssään myös Firstbeat® – hyvinvointianalyysia sekä ajattelutyyliteoriaan pohjautuvaa Luontaiset taipumukset ™ – menetelmää.

Uralifti Oy palvelee kestävään kasvuun ja kehittymiseen tähtääviä organisaatioita työurajohtamisen ja työyhteisön valmennuksen keinoin. Autamme organisaatioita tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja tukemaan ihmisten kehittymistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tunnistamme haasteet yksilöllisten erojen huomioinnissa johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta ja autamme rakentamaan työpaikkoja, jotka tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Uskomme, että onnelliset työyhteisöt ja aito työhyvinvointi rakentuvat uudenlaisesta, rehellisestä ajattelusta ja rohkeista teoista.

Jaakko Murtomäki, Mr.Breakinghill – Missiomies

Valmentajana Jaakko on ammattitaitoinen rakentaja, intohimoinen kehittäjä sekä sydämellinen yksilöiden kasvun mahdollistaja. Hänen analyyttinen ja tavoitteellinen otteensa yhdistettynä kykyyn kiteyttää monimutkaisiakin kokonaisuuksia selkeiksi ja yksinkertaisiksi prosesseiksi tekevät hänestä loistavan kumppanin ja sparraajan oman kehityksen tueksi. Jaakon puoleen käännytään kun on jokin ongelma ratkaistavana, kaipaa uusia ideoita tai tarvitsee keinoja viedä omat huippuideansa käytäntöön.

Jaakon kanssa pääsee pintaa syvemmälle ja löytää keinot tehdä myymisestä itselleen luontevaa. Hän on 14 vuotisella urallaan tehnyt menestyksekkäästi myyntiä niin yrityksille kuin kuluttajillekin, perehdyttänyt satoja myyjiä, kouluttanut myynnin kouluttajia sekä valmentanut ja johtanut myyntitiimejä. Yrittäjänä hän on auttanut jo useita mikroyrittäjiä löytämään todellisen missionsa ja myynnillistämään toimintaansa.

Avain kaikkeen on ymmärtää itse miksi tekee mitä tekee ja osata auttaa potentiaalisia asiakkaita ymmärtämään miksi ja miten omat palvelut tuovat heille lisäarvoa. Kaikki lähtee liikkeelle omasta missiosta, joka luo pohjan motivaatiolle, tavoitteille, jaksamiselle ja osaamiselle. Jaakon missio on mahdollistaa ratkaisevia läpimurtoja. Menestystä edeltää usein merkittävä oivallus. Oletko jo löytänyt omasi?

 

 

ILMOITTAUDU MUKAAN!

Taru Puukko

Puh 040 962 2692

taru@uralifti.fi

Kotisivut ovat uudistumassa ja aukeavat pian!